finansiering & samarbete

Tack vare våra finansiärer och samarbetspartners kan vi bedriva vårt arbete med att skapa ett attraktivt och levande Kiruna i Centrum. Vill du vara en del av oss som finansiär, samarbetspartner, eller vill veta mer om oss och hur vi arbetar? Kontakta Mariana Eld, processledare

Huvudfinansiärer

Evenemangssamarbete

Förutom våra finansiärer och samarbetspartners som möjliggör vårt strategiska arbete, behöver vi inför varje evenemang  företag/föreningar som vill vara en del av evenemanget och ställer upp på olika sätt. Vill ni vara med vid något av våra evenemang? Kontakta Marie Wågberg, Centrumutvecklare

Följande har vi samarbetat med under åren: